Forældrestøtteforeningen VIFS

KontaktpersonKarsten Holt
AdresseAurikelvej 6, 9310 Vodskov
Tlf.

Foreningen der har til huse i Vodskov Idrætsforenings klubhus, har til formål at støtte ungdomsarbejdet i idrætsforeningen med ture, tøj m. m.
Af andre aktiviteter deltager vi bl. a. i Aalborg Karneval samt Set. Hansfest og Høstfesten i Vodskov Kultur- & Idrætscenter.