Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

KontaktpersonSvend Dam Larsen
AdresseHorshøjvej 1, 9310 Vodskov
Tlf.
Mobil40 83 63 40
Foreningens formål er at øge kendskabet til - og interessen for Horsens, Hammer og Vodskov Sogns historie.

Medlemskab:
Anmodning om medlemskab rettes til et medlem af bestyrelsen.
For 2018 er kontingentet 80 kr. for medlemmer, som selv henter årbogen i arkivet. 120 kr, hvis man ønsker årbogen tilsendt.
Der udleveres 1 årbog pr. husstand, og kun den person, som tegner medlemskabet, har stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamling afholdes efter gældende vedtægter i januar måned.
Indkaldelse hertil fremsendes pr. brev i september måned og annonceres i dagspressen.

Vi gemmer "det gamle" til de nye:
Foreningen indsamler og opbevarer gamle billeder, fotos, papirer, protokoller, erindringer, genstande m.v., som har lokalhistorisk interesse for de kommende slægter.
Henvendelse herom kan ske til et bestyrelsesmedlem.

Foreningens årbog:
Foreningen udgiver en årbog med "aktuelle" artikler fra den gamle Horsens-Hammer Kommune.
Årbogen er udkommet siden 1977.
Indholdet er samlet og redigeret af bestyrelsen.
Foreningens formand er ansvarshavende redaktør.

Vi modtager meget gerne stof til årbogen,
Det er stadig muligt at købe et eksemplar af tidligere årbøger.
Dog er et par årgange  udsolgt og bliver ikke genoptrykt. ISSN 0106-5998

Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningens lokalhistoriske arkiv ligger i kælderen på Plejehjemmet Liselund,
Hüttel- Sørensens Vej 61, 9310 Vodskov.
Åbningstid:
Første mandag i hver måned kl. 14-17, dog ikke i sommerferien.
Sidste weekend i oktober: Lørdag og Søndag kl. 14-17.
Besøg i øvrigt efter aftale.

Foreningens bestyrelse:

Svend Dam Larsen
Formand
Tlf.: 40 83 63 40
John Schødt
Næstformand
Tlf.: 98 29 43 48
Poul Dahl
Tlf.: 28 71 33 06 / 98 28 66 29
Per Jensen
Tlf.: 20 27 89 75
Jørgen Olsen 
Tlf.: 22 20 81 70
Suppleanter:
Jacob Arentoft
Frank Sørensen
Revisorer:
Per Bøgh Christensen
Karsten Pilgaard