Liselund Centerråd

KontaktpersonInger M. Brix (kasserer og referent)
AdresseHüttel-Sørensensvej 61, 9310 Vodskov
Tlf.
Mobil22 78 65 17

Liselund Centerråd er sammensat af brugere af aktivitetscentret.

Et udsnit af vedtægt for Centerråd:
Centerrådet bistår Ældre-handicapforvaltningen med at planlægge og udvikle kommunens tilbud og foranstaltninger for aktivitetscentrene for alders- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.
Centerrådet hører organisatorisk under ældreområdets trænings- og aktivitetsleder, og skal være rådgivende for denne ved formidling af ønsker og synspunkter fra brugere og borgere i ældreområdet. Det gælder både de enkelte typer af aktivitetstilbud, prioriteringen og ressourcefordelingen mellem disse.
Centerrådet medvirker i udarbejdelsen af aktivitetscentrenes øvrige tilbud

Centerrådet er ansvarlig for, at der tilrettelægges og afvikles aktiviteter, der henvender sig bredt til det enkelte centers brugere
Centerrådet medvirker til at orientere borgerne om aktivitetscentrenes forskellige tilbud samt centerrådets arbejde

Centerrådet medvirker i beslutninger om anvendelse af aktivitetscenteret ressourcer, herunder økonomi, lokaler og faciliteter.

Centerrådets Generalforsamling 2019.

Bankospil på Liselund 2019.