Liselunds Venner

KontaktpersonFormand: Grethe Størner Jeppesen
AdresseVodskov Byvej 26 B, 9310 Vodskov
Tlf.
Mobil23 42 23 51
Vi ønsker at være flere i Liselunds Venner - der er også brug for og plads til dig!

Hvem er Liselunds Venner?

Liselunds Venner er en forening med en bestyrelse, der støttes af Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.
Vi arbejder tæt sammen med ledelsen af plejeboligerne orn de aktiviteter, vi arrangerer.
Formålet med Liselunds Venner er at være med til at bringe liv og glæde til beboerne i Liselund Plejeboliger og i Pensionistbyen Liselund på de tidspunkter, hvor der er få besøgende - altså i weekender og på skæve helligdage.

Vi kan lide at være sammen i Liselunds Venner og en del af sammenholdet er vores månedsmøder.

Der laves et fyldigt referat af månedsmøderne, så personalet i bomiljøerne, i det store køkken og ledelsen af plejeboligerne får en oversigt over alle aktiviteter. Derved kan der støttes op om beboernes deltagelse i de arrangementer, som Liselunds Venner byder på!
Vi er specielt opmærksomme på at skabe og vedligeholde et godt samarbejde med personalet om beboernes trivsel.
Vi planlægger større arrangementer i salen ca. 11 søndage om året.

Hvad laver Liselunds Venner?

Vi planlægger de besøg, som Liselunds Venner aflægger i Liselund Plejeboligers 4 bomiljøer. Hver 2. lørdag får hvert bomiljø besøg af en fast gruppe fra Liselunds Venner. Der er 2 eller 3 fra Liselunds Venner tilstede ved hvert besøg.
Vi er lydhøre og åbne overfor hinanden og er optaget af at få skabt arrangementer, der fylder i beboernes bevidsthed og som fylder i vores fællesskab.

Vi kan med god samvittighed sige, at fællesskabet i Liselunds Venner betyder, at vi roligt kan byde flere venner inden for.
Vi har mange jern i ilden, men endnu flere ideer, der venter på at blive realiseret.
Vi kan lide at komme på Liselund, og kan ikke tie stille med det.
Vi håber, at vi med vores indsats kan skabe større tryghed og forståelse blandt folk overfor tanken - og senere beslutningen om - at komme på plejehjem.

Den opgave påtager vi os gerne. Og vi tager ansvaret for det, vi siger.

Sådan kommer man i kontakt med os:
Spørg efter os på Liselund - i det bomiljø, du besøger, eller ring til kontoret på Liselund: tlf.: 98 29 34 00