Projekt Hammer Bakker

KontaktpersonFormand: Ole Schwarz
AdresseHøgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov
Tlf.96 38 68 58
Mobil23 92 30 68
Projekt Hammer Bakker
Det overordnede formål med Projekt Hammer Bakker er at øge kendskabet til den smukke natur som Hammer Bakker udgør, men samtidig værne om det unikke landskab.

Det er målet at synliggøre værdien i at bosætte sig i en af de omkringliggende landsbyer med Hammer Bakker i ” baghaven ”; at øge tilgængeligheden for forskellige grupper af brugere på en skånsom og respektfuld måde over for områdets natur- og kulturværdier og i tæt samarbejde med offentlige og private lodsejere; at synliggøre nuværende aktiviteter og supplere med nye, stadig under hensyn til naturen.

Opgaver:
Opgaver for ”Projekt Hammer Bakker” bliver hermed at opfylde formålene.
I praksis ved at indhente ønsker til muligheder, arrangementer og aktiviteter fra områdets Samråd og borgere og undersøge muligheden for at efterkomme disse.

Samarbejde:
Projekt Hammer Bakker er opstartet som et samarbejde mellem samrådene fra: Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted og Uggerhalne.
Arbejdet i ”Projekt Hammer Bakker” vil ske i et tæt samarbejde mellem Samrådene omkring Hammer Bakker, Sammenslutningen af lodsejere, Hedeselskabet, Botanisk Forening, Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Synliggørelse & Information:
Vil ske gennem medier og andre kanaler. Der vil blive orienteret om de forskellige arrangementer, aktiviteter og muligheder i Hammer Bakker, samt informeret om skrevne og uskrevne regler ved færdsel i området.
Information om dette, samt om nye tiltag, bliver samlet på projektets hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk

Arbejdsgrupper:
Der er p.t. nedsat følgende grupper (kan suppleres med nye):
Historie: Mindesmærker, gl. vejnavne, bygninger o.lign.
Natur: Svampe-, dyre-, plante- og årstidsture, geologi, naturtyper o.lign.
Sundhed: Sjæl og krop, motion, sansning, naturen som redskab o.lign.
Styregruppe: Koordinere og sikre overblik.
Hjemmeside: Info om alle aktiviteter i bakkerne.


klik for større billede
klik for større billede