Støtteforening ved Museet i Hammer Bakker

KontaktpersonLone Vibe-Pedersen / Vagn Laustsen
AdresseStoremosevej 4, 9310 Vodskov
Tlf.
MobilLone: 21 17 73 53 / Vagn: 22 86 85 94
Støtteforening ved Museet i Hammer Bakker
Det lille "Museet i Hammer Bakker" fortæller historien om, hvordan forholdene har været gennem tiderne for brugerne af den store centralinstitution.

Støtteforeningens formål er:
• At udbrede kendskabet til historien om den tidligere åndssvageanstalt i Hammer Bakker og de mennesker, der har været anbragt, levet og arbejdet på institutionen.
• At bidrage til, at Museets samling og viden gøres tilgængelig for alle befolkningsgrupper gennem aktiv formidling og rundvisning på Museet, samt at bidrage til at udbrede kendskabet gennem samarbejde med blandt andet Aalborg Kommunes øvrige museer og lokalhistoriske foreninger.
• At bidrage til, at Museet kan indsamle oplysninger og materiale, registrere og udstille effekter, der i videst forstand har relation til den tidligere åndssvageanstalt i Hammer Bakker.
• At arbejde dedikeret for at rejse økonomiske midler, der kan medvirke til at støtte Museets drift og medvirke til at sikre bevaring af Museets effekter.
Formand: Lone Vibe-Pedersen
Der arrangeres ekstra 1-2 arrangementer hvert år, kun for medlemmer.
Interesseret ? - Henvend jer venligst til en af de 2 kontaktpersoner eller på museet.
Årligt kontingent kun 50 kr.

Læs mere om støtteforeningen på Museets hjemmeside...