Vodskov Samråd

KontaktpersonPeter Lindholt
AdresseTingvej 148, 9310 Vodskov
Tlf.98 29 49 01
Vodskov Samråd
Vodskov Samråd - en paraplyorganisation for erhverv- og foreningslivet i Vodskov.

Har du et forslag, en ide eller en kommentar, så henvend dig til et medlem af Forretningsudvalget,  eller send mail til:   info@vodskovsamraad.dk

Samrådets formål er:

  • at medvirke til at gøre Vodskov til en attraktiv by at bo og leve i.
  • at aktivere byens borgere, institutioner og foreninger til en fælles indsats for byen.
  • at synliggøre byens aktiviteter
  • at etablere og koordinere samarbejdsrelationer mellem byens foreninger og institutioner m. fl.
  • at være talerør i forhold til kommunale myndigheder - på baggrund af drøftelser med foreninger og institutioner i byen
  • at tage initiativ til debatter om byens udvikling
  • at tage initiativ til arrangementer og andre aktiviteter for byens borgere

Under skyldig hensyntagen til ovennævnte beskrives her
Vodskov Samråds forretningsorden:

Rådet er selvsupplerende med medlemmer, og alle er i princippet velkomne.
Samrådet arbejder i projektorienterede grupper, hvor grupperne melder tilbage til samrådet. Gruppernes enkelte medlemmer er valgt ud fra devisen, vi vil have projektgrupper der er proaktive, det betyder, at der skal præsteres noget, der skal skabes synlige resultater, hvilket også betyder, at medlemmerne skal besidde denne egenskab.