Botilbud Enterne

KontaktpersonJeanette Hurley
AdresseBodil Hjorts Vej 16, 9310 Vodskov
Tlf.99 31 70 96
Mobil25 19 71 96
fagcenteret for Autisme og ADHD.

Botilbuddet Enterne er en døgndækket botilbud for børn og unge mennesker med en diagnose inden for autismeområdet og/eller ADHD.
Borgerne har tillige en forsinket udvikling eller udviklingshæmning.