Kastanjebo

KontaktpersonLeder: Annette Solskov
AdresseGennem Bakkerne 23 A, 9310 Vodskov
Tlf.
Mobil21 26 24 72
Kastanjebo er et døgntilbud med i alt 20 lejligheder til borgere over 18 år med en autisme spektrum forstyrrelse og forsinket udvikling eller udviklingshæmning.