Liselund Friplejeboliger

KontaktpersonForstander,
AdresseHüttel-Sørensensvej 61, 9310 Vodskov
Tlf.98 29 34 00
Liselund Friplejeboliger
Liselund Friplejeboliger blev dannet i 2010 og er et ikke profiterende alternativ til det offentliges plejeboliger til ældre med stort plejebehov.

De 49 plejeboliger ligger i Pensionistbyen Liselund og blev oprindelig taget i brug i 1970 på initiativ af diakon Hüttel-Sørensen.
Pensionistbyen er skabt ud fra et helhedssyn om at skabe tryghed og sammenhæng i alderdommen.
Efter friplejeboligloven har alle, der er kommunalt visiteret til en plejebolig, mulighed for indflytning i en friplejebolig.

Aktivitetscenteret har et fast program med forskellige aktiviteter som f.eks. motionsgymnastik, oplæsning, kortspil, træværksted, edb, linedans og meget mere.

Ud over de faste arrangementer har aktivitetscentret særlige arrangementer.
Vær opmærksom på månedens kunstner, som udstiller sine arbejder.


Klik for større billede.
Klik for større billede.