Specialbørnehaven Birken

KontaktpersonLeder: Tove Lund Thomasen
AdresseStoremosevej 31-33, 9310 Vodskov
Tlf.99 31 70 50
Birken er en specialbørnehave i Aalborg kommune, som er oprettet efter Lov om Social Service §32

Målgruppe:
Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn i alderen 0-7 år med symptomer på en psykisk udviklingsforstyrrelse. 
Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette og andre nært beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn.
Birken modtager børn fra Aalborg Kommune samt andre kommuner i regionen.