Væksthuset

KontaktpersonLeder: Peter Havsager Christensen
AdresseViren 15, 9310 Vodskov
Tlf.99 31 70 22
Mobil25 19 70 22
Dag- og Beskæftigelsestilbud,

Aktiviteter, beskæftigelse eller Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Tilbuddene foregår i dagtimerne under beskyttede forhold, og er for dig med ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignende.